The Spirituality of Tomorrow- the Lugano hypothesis II: On society Vortrag uri icon